หลักการจัดกิจกรรมประจำวันปฐมวัย

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 231

หลักการจัดกิจกรรมประจำวันปฐมวัย

       1. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กและสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก
       2. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดหรือกิจกรรมที่สงบใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที
       3. กิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมอิสระใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที
       4. กิจกรรมที่มีความสมดุลกันทั้งกิจกรรมที่อยู่ในห้องเรียนและกิจกรรมที่อยู่นอกห้องเรียน กิจกรรมที่ครูริเริ่ม เด็กริเริ่ม และทั้งครูและเด็กริเริ่ม กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสม
 
ตารางสัดส่วนเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละวันของโรงเรียนสุขานารี
2015 07 05 15 34 28