ระเบียบการดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 139

ระเบียบการดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน

       เพื่อเป็นการดูและรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยจึงให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
      1. ปิดพัดลม และไฟฟ้า ทุกครั้งที่ออกจากห้องเป็นคนสุดท้าย
      2. ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน
      3. รักษาความสะอาดในห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียนโดยการช่วยกันเก็บและทิ้งขยะลงภาชนะที่จัดให้
      4. ใช้วัสดุอุปกรณ์ส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า ไม่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ และของส่วนรวม
      5. ห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
      7. เมื่อพบเห็นวัสดุ อุปกรณ์ชำรุด หรือพบเห็นเหตุการณ์ไม่ปกติ ให้แจ้งครูประจำชั้น หรือครูท่านอื่น