การแต่งกาย Intensive World Class Standard

Post by Super User
on 08 ธันวาคม 2559
ฮิต: 384
การแต่งกาย Intensive World Class Standard
 
นักเรียนหญิง เสื้อสีขาว ปกลายสก็อต ปัก S.K. และชื่อเป็นภาษาอังกฤษ กระโปรงลายสก็อต รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
iwc uni1 g 3 layout line
 
นักเรียนชาย เสื้อสีขาว ปกลายสก็อต ปัก S.K. และชื่อเป็นภาษาอังกฤษ กางเกงลายสก็อต รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
iwc uni1 b 3 layout line
 
การแต่งกายนักเรียนหญิง นักเรียนชาย ชุดชุมนุม
เสื้อยืดสีชมพู ปัก S.K . และชื่อเป็นภาษาอังกฤษ กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
iwc para g 3 layout line
 
 
iwc para b 3 layout line
การแต่งกายนักเรียนหญิง นักเรียนชาย ชุดเทควันโด
 
Yudo g1 4 layout
 
Yudo b1 4 layout
 
 

ระเบียบการแต่งกายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

Post by Super User
on 08 ธันวาคม 2559
ฮิต: 1174

การแต่งกาย ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นักเรียนหญิง เสื้อนักเรียนสีขาวคอบัวแหลม ปัก ส.ข. ปักคณะสีและชื่อเป็นภาษาไทย กระโปรงสีน้ำเงินรองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้าขาว
PR2 g1 3 layout
 
นักเรียนชาย เสื้อเชิต์สีขาว ปัก ส.ข. ปักคณะสีและชื่อเป็นภาษาไทย กางเกงขาสั้นสีกากี รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาล
PR2 b1 3 layout
 
การแต่งกาย ชุด ลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนหญิง แต่งกายด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด พร้อมหมวกสีน้ำเงิน ติดเข็มยุวกาชาด อกด้านขวา
สวมถุงเท้าขาว รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
pr2 yuwa g1 4 layout
 
นักเรียนชาย แต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือตามที่กำหนด สวมหมวกปีกกว้างสีกากี รองเท้าผ้าใบสีหุ้มส้นสีน้ำตาล ถุงเท้ายาวสีน้ำตาล
pr2 yuwa b1 4 layout
 
การแต่งกาย ชุดพละนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนหญิง เสื้อพละสีชมพู ปัก ส.ข. และชื่อเป็นภาษาไทย กางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
PR2 g2 3 layout
 
นักเรียนชาย เสื้อพละสีชมพู ปัก ส.ข. และชื่อเป็นภาษาไทย กางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาล
PR2 b2 3 layout
 

ระเบียบการแต่งกายอนุบาล 1-2

Post by Super User
on 08 ธันวาคม 2559
ฮิต: 576

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสุขานารี

การแต่งกาย ชุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
นักเรียนหญิง เสื้อนักเรียนสีขาวคอบัวกลม ปัก ส.ข. ชื่อเป็นภาษาไทย กระโปรงสีน้ำเงิน รองเท้านักเรียนสีดำ  ถุงเท้าขาว
ab1 g
 
นักเรียนชาย เสื้อคอบัวกลม ปัก ส.ข. ชื่อเป็นภาษาไทย กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว
ab1 b
 
การแต่งกาย ชุดพละนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
นักเรียนหญิง เสื้อพละสีชมพู ปัก ส.ข. กางเกงขาสั้นสีขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
ab2 g
 
นักเรียนชาย เสื้อพละสีชมพู ปัก ส.ข. กางเกงขาสั้นสีขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว
ab2 b
 

ระเบียบการแต่งกายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

Post by Super User
on 08 ธันวาคม 2559
ฮิต: 1544

การแต่งกาย ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนหญิง เสื้อนักเรียนสีขาวคอบัวแหลม ปัก ส.ข. ปักคณะสีและชื่อเป็นภาษาไทย กระโปรงสีน้ำเงินรองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้าขาว
pr1 g 3 layout
 
นักเรียนชาย เสื้อเชิต์สีขาว ปัก ส.ข. ปักคณะสีและชื่อเป็นภาษาไทย กางเกงขาสั้นสีกากี รองเท้าผ้าใบ
สีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาล
pr1 b 3 layout
 
การแต่งกาย ชุด ลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนหญิง ชุดนักเรียน ใช้ผ้าผูกคอยุวกาชาด สีน้ำเงิน ติดเข็มยุวกาชาด อกด้านขวา สวมถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำ
pr1 yuwa g 4 layout
 
นักเรียนชาย
ป.1 เตรียมลูกเสือสำรอง ไม่ต้องสวมหมวก
ป.2-3 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ใช้ผ้าพันคอลูกเสือสำรองพื้นสีน้ำเงินขอบชมพู สัญลักษณ์ท้าวสุรนารี รัดด้วยวอลเกิ้ล รองเท้าผ้าใบสีหุ้มส้นสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาล
pr1 yuwa b 4 layout
 
การแต่งกาย ชุดพละนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนหญิง เสื้อพละสีชมพู ปัก ส.ข. และชื่อเป็นภาษาไทย กระโปรงสีน้ำเงิน รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
pr1 prara g 3 layout
 
นักเรียนชาย เสื้อพละสีชมพู ปัก ส.ข. และชื่อเป็นภาษาไทย กางเกงขาสั้นสีกากี รองเท้าผ้าใบสีนำ้ตาล  ถุงเท้าสีน้ำตาล
pr1 prara b 3 layout
 

ระเบียบการดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน

Post by Super User
on 08 ธันวาคม 2559
ฮิต: 139

ระเบียบการดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน

       เพื่อเป็นการดูและรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยจึงให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
      1. ปิดพัดลม และไฟฟ้า ทุกครั้งที่ออกจากห้องเป็นคนสุดท้าย
      2. ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน
      3. รักษาความสะอาดในห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียนโดยการช่วยกันเก็บและทิ้งขยะลงภาชนะที่จัดให้
      4. ใช้วัสดุอุปกรณ์ส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า ไม่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ และของส่วนรวม
      5. ห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
      7. เมื่อพบเห็นวัสดุ อุปกรณ์ชำรุด หรือพบเห็นเหตุการณ์ไม่ปกติ ให้แจ้งครูประจำชั้น หรือครูท่านอื่น